Region Skånes upphandlingar Transportbana för specialavfall, inklusive lyftanordning

Transportbana för specialavfall, inklusive lyftanordning

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Kristiandstad

Region Skåne projekterar för en ny servicebyggnad på Nya Sjukhusområdet Malmö inklusive avfallscentral med kylt avfallsrum för specialavfall.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-05-16)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-04-23

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-SER000019