Region Skånes upphandlingar Trafiksäkerhetshandläggare för Hässleholmsdepån samt Spårvagnsdepå Lund

Trafiksäkerhetshandläggare för Hässleholmsdepån samt Spårvagnsdepå Lund

Region Skåne, Regionfastigheter, MALMÖ

Upphandling av konsulttjänst Trafiksäkerhetshandläggare. Trafiksäkerhetshandläggaren ansvarar för att övervaka, koordinera,

samordna säkerhetsfrågor/riskhantering och följa upp

trafiksäkerhetsarbetet i sin helhet för Hässleholmsdepån samt för

Spårvagnsdepå Lund

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-02-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

93600100-408965-42039