Region Skånes upphandlingar Trafikplanering och Optimering Dnr 197/2020

Trafikplanering och Optimering Dnr 197/2020

Region Skåne, Skånetrafiken, Hässleholm

Syftet med denna upphandling är att finna en systemstödslösning för trafikplanering och optimering i vilken det ska gå att kombinera allmän och särskild kollektivtrafik s.k. integrerad trafik. Därmed vill vi realisera att fler personer åker kollektivt på landsbygden, samt möjliggöra för kunder som idag åker med serviceresefordon att kunna öka sitt resande med allmän kollektivtrafik.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2021-01-28)

Förfarande

Förhandlat

Publicerad

2020-12-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

20/11