Region Skånes upphandlingar Trafikavtal Höganäs Ekeby Svalöv

Trafikavtal Höganäs Ekeby Svalöv

Region Skåne, Skånetrafiken, Hässleholm

Upphandlingen "Trafikavtal Höganäs Ekeby Svalöv (HES), dnr 47/2020" omfattar busslinjelagd trafik för region samt anropsstyrd trafik. "HES-avtalet" planeras ha trafikstart i december 2022.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2020-11-02)

Förfarande

Förhandlat förfarande med meddelande om upphandling

Publicerad

2020-10-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

Dnr: 47/2020