Region Skånes upphandlingar Tillbyggnad Lund - Infektion, kvinno- och neonatalsjukvård Beställarstöd avseende produktionskalkyl

Tillbyggnad Lund - Infektion, kvinno- och neonatalsjukvård Beställarstöd avseende produktionskalkyl

Region Skåne, Regionfastigheter, MALMÖ

Konsulten har till syfte att medverka som beställarstöd i det strategiska arbetet tillsammans med projektchef. Vidare ska konsulten säkerställa beställarens behov av produktionskalkyl under systemhandling-, bygghandling-projektering och byggproduktionen.

Uppdraget innefattar även en option för Beställarställarstöd produktionskalkyl i ett projekt i Helsingborg: BSH

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-03-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

81010000-406971-50007