Region Skånes upphandlingar Tillbyggnad av Sterilcentral i Landskrona

Tillbyggnad av Sterilcentral i Landskrona

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Sterilcentralen på Landskrona lasarett är placerad i anslutning till operationsavdelningen och är i behov av tillbyggnad och viss ombyggnad.

Sterilcentralens främsta uppgift är att serva operation med sterila instrument och annat material som används av operationsavdelningen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-03)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-02-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

82011000-406858-28777