Region Skånes upphandlingar Teleradiologiska tjänster

Teleradiologiska tjänster

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandling av teleradiologiska tjänster, både elektiv granskning och granskning under jourtid, som syftar till att utgöra ett komplement till befintlig radiologisk verksamhet inom Region Skåne.

Teleradiologiska tjänster

Delområde 1 - Elektiv granskning

Delområdet omfattar granskning och utlåtande för datortomografiundersökning (DT), magnetkameraundersökning (MRT) och konventionella undersökningar vid elektiva undersökningar (de konventionella utgörs av några enstaka fall).

Teleradiologiska tjänster

Delområde 2 - Granskning under jourtid

Delområdet omfattar granskning under jourtid natten till måndag-natten till fredag mellan kl 22.00-07.30

CET av konventionella och DT undersökningar med svarstider inom sextio (60) minuter, och med

möjlighet till ännu kortare svarstid för urakuta undersökningar typ ”rädda hjärnan”.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-01-29)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-12-17

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O002679