Region Skånes upphandlingar Telepack endoskopiutrustning

Telepack endoskopiutrustning

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

På ÖNH mottagningen på Ängelholms sjukhus bedrivs bland annat fiberlaryngoskopi undersökningar. På grund av haveri har reservdelar till befintlig utrustning införskaffats.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-07-07

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O001553