Region Skånes upphandlingar Tekniska servicetjänster för reservkraftsystem

Tekniska servicetjänster för reservkraftsystem

Region Skåne, Regionfastigheter, MALMÖ

Målsättningen med uppdraget är att vald L skall utföra service på reservkraftanläggningar med kvalificerad personal på sådant sätt at hög teknisk driftsäkerhet och ekonomiska värden säkerställs.

Uppdraget avser at et serviceavtal mellan B och en L.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-06-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-05-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2024-FA000132