Region Skånes upphandlingar Tekniska servicetjänster för elkraftsystem

Tekniska servicetjänster för elkraftsystem

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Entreprenaden omfattar Periodisk tillsyn, Tillståndskontroller/Kapacitetsprov, Beredskap och avhjälpande underhåll av elkraftssystem inom idag följande orter: Helsingborg, Kristianstad, Lund, Malmö, Hässleholm, Trelleborg, Landskrona och Ystad. Berörda anläggningar utgörs i huvudsak av högspänningsanläggningar för 11 kV och 20 kV samt

transformatorer för 11/0,4kV och 20/0,4 kV, huvudbrytare för transformatorernas nedsida, sektioneringsbrytare samt tillhörande sekundärutrustning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-02-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-FA000031