Region Skånes upphandlingar Teknisk projektledare logistik, projekt omställning NSM

Teknisk projektledare logistik, projekt omställning NSM

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Projektledarens huvudsakliga uppdrag är bland annat att:

Ansvara för det logistiska flödet av inleveranser för utrustning, medicinsk teknisk utrustning och inredning genom att leda och driva att få rätt utrustning på rätt plats och i rätt tid.

Ansvara för projektledning i driftsättning- och inflyttningsskedet för att samordna tekniska leveranser och tillse att det sker ett godkännande från samtliga berörda intressenter.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-04-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-FA000040