Region Skånes upphandlingar Teckenspråks-, dövblind-, skrivtolktjänster

Teckenspråks-, dövblind-, skrivtolktjänster

Region Skåne, Kristianstad

Sista dagen för synpunkter är 2022-07-01.

Eventuella datum i underlagen, exempelvis sista anbudsdag, kan komma att ändras.

Synpunkter och frågor mejlas till Ken.Olofsson@skane.se.

Tänk på att all e-post, handlingar eller brev som skickas till Region Skåne blir allmän handling.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-07-01)

Förfarande

Extern remiss

Publicerad

2022-06-20

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer