Region Skånes upphandlingar Teckenspråks-, dövblind-, skrivtolktjänster

Teckenspråks-, dövblind-, skrivtolktjänster

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Teckenspråks-, dövblind-, skriv- och TSS-tolktjänster

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-07-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O000078