Region Skånes upphandlingar TE Fd Tandvårdshuset Kristianstad, installation av solceller

TE Fd Tandvårdshuset Kristianstad, installation av solceller

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Totalentreprenad; installation av solcellsanläggning på en byggnad för att minska energiförbukningen. Objektet är beläget på Fd Tandvårdshuset i Kristianstad.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-06-21)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-05-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

90060100-405943-33339