Region Skånes upphandlingar Takbyte by 03 Landskrona

Takbyte by 03 Landskrona

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Entreprenaden omfattar takomläggning på Landskrona Lasarett, Byggnad

03. Yttertaket inklusive takfall, takkupor, takhuvar, skorstenar, takluckor etc.

läggs om med ny underlagspapp, läkt och tegelpannor.

Gamla takfönster skall rivas och taket sätts igen med tegelpannor.

Takluckor av större dimension skall bytas ut mot nya.

Tillträdes- och säkerhetsanordningar på taket byts och kompletteras.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-20)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-05-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

82010300-405265-28484