Region Skånes upphandlingar Tak, Fasad och Fönsterbyte i By 91, 92 och 93, Clinical Research Centre (CRC) SUS Malmö

Tak, Fasad och Fönsterbyte i By 91, 92 och 93, Clinical Research Centre (CRC) SUS Malmö

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Entreprenaden omfattar fasad och fönsterbyte i By 91, 92 och 93, det kliniska forskningscentrumet Clinical Research Centre (CRC) SUS Malmö.

Entreprenaden kommer delas in i 3 huvuddelar, Huvuddel 1 by 91, Huvuddel 2 by 92 och Huvuddel 3 by 93.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-28)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-02-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

80019000-408346-19208