Region Skånes upphandlingar Systemförvaltning för överordnat system - Fastighetsautomation

Systemförvaltning för överordnat system - Fastighetsautomation

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Upphandlingen ska leda till att avtal avseende den löpande systemförvaltningen för överordnat system Citect SCADA tecknas. Avtalet omfattar bland annat att vara huvudadministratör för Regionfastigheters Citect SCADA. Det innebär bland annat hantering av Citect projekt från flera olika systemintegratörer i både utvecklingsmiljö och i produktionsmiljö samt granskning och överflyttning av projekt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-FA000257