Region Skånes upphandlingar System för att klassificera vårdproduktion enligt ACG

System för att klassificera vårdproduktion enligt ACG

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

System för att klassificera vårdproduktion enligt ACG

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O002667