Region Skånes upphandlingar Syntesmoduler med HPLC till Skånes universitetssjukhus i Lund

Syntesmoduler med HPLC till Skånes universitetssjukhus i Lund

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser totalt fyra (4) kompletta syntesmoduler med HPLC samt formulering, till cyklotronenheten Skånes universitetssjukhus i Lund.

PET-radiofarmaka för humant bruk har tillverkats vid Skåne universitetssjukhus sedan nästan 30 år tillbaka. Verksamheten har kontinuerligt expanderat efter hand som antalet PET/CT-undersökningar har ökat både inom och utom regionen. Syftet med upphandlingen är att införskaffa fler syntesmoduler för att möta det ökande behovet av PET-radiofarmaka.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O002113