Substrat

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Malmö

Upphandlingen avser ramavtal för substrat för tillverkning av agar och medium till klinisk mikrobiologi i Lund.

Upphandlingen är uppdelad i 10 olika anbudsområden som utvärderas och tilldelas var för sig. Information om omfattningen på varje anbudsområde framgår av de publicerade upphandlingsdokumenten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-12-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O000786