Region Skånes upphandlingar Substansen kaplacizumab - läkemedlet Cablivi

Substansen kaplacizumab - läkemedlet Cablivi

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Avtalet omfattar läkemedlet Cablivi innehållande den aktiva substansen Kaplacizumab (ATC B01AX07).

---

Ang uppgift för Upphandlingens totala värde

I enlighet med svensk lagstiftning görs bedömningen att uppgift om pris/värde ska beläggas med SEKRETESS enligt Offentlighet och sekretesslagen (OSL) 31 kap 16§ samt 19 kap 3§. Siffran "1" har angetts då fältets "Värde" är obligatoriskt att fylla i.

Avtalet omfattar läkemedlet Cablivi innehållande den aktiva substansen Kaplacizumab (ATC B01AX07).

Leverantören åtar sig att till Köparen samt till övriga verksamheter med vilka Köparen har avtal med, leverera Läkemedel i enlighet med det ingångna Avtalet.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Tilldelning utan tidigare publicering

Publicerad

2021-12-01

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O002155