Region Skånes upphandlingar Substans Voretigene neparvovev - läkemedel Luxturna

Substans Voretigene neparvovev - läkemedel Luxturna

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Avtalet omfattar inköp av läkemedel Luxturna innehållande den aktiva substansen voretigene neparvovev (S01XA27).

----

Ang uppgift om upphandlingens värde

I enlighet med svensk lagstiftning görs bedömningen att uppgift om pris/värde ska beläggas med SEKRETESS enligt Offentlighet och sekretesslagen (OSL) 31 kap 16§ samt 19 kap 3§. Siffran "1" har angetts då fältet "Värde" är obligatoriskt att fylla i.

Upphandlingen omfattar inköp av läkemedlet Luxturna innehållande den aktiva substansen voretigen neparvovek (S01XA27).

Leverantören åtar sig att till Köparen samt till övriga verksamheter med vilka Köparen har avtal med, leverera Läkemedel i enlighet med ingånget Avtal. Varor som omfattas framgår av Avtalet.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Tilldelning utan tidigare publicering

Publicerad

2021-12-01

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O002363