Region Skånes upphandlingar Strategisk varumärkesrådgivning

Strategisk varumärkesrådgivning

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandling av Strategisk varumärkesrådgivning.Lot nr.: 1

Kravspecifikation

Se strukturerade dokument.

Last tender date: 02/16/2024 22:59:59

Type of contract: Services

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=4714

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=4714&GoTo=Tender

Duration contract start date : 08/31/2024 22:00:00

Duration contract end date : 08/30/2028 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 2

Administrativa föreskrifter - Över tröskelvärde

Se strukturerade dokument.

Last tender date: 02/16/2024 22:59:59

Type of contract: Services

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=4714

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=4714&GoTo=Tender

Duration contract start date : 08/31/2024 22:00:00

Duration contract end date : 08/30/2028 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 3

Information till anbudsgivarens om hur Region Skåne hanterar personuppgifter vid upphandling

Se strukturerade dokument.

Last tender date: 02/16/2024 22:59:59

Type of contract: Services

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=4714

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=4714&GoTo=Tender

Duration contract start date : 08/31/2024 22:00:00

Duration contract end date : 08/30/2028 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-02-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-01-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O001640