Region Skånes upphandlingar Stötvågsutrustning (ESVL) till NSM, Malmö

Stötvågsutrustning (ESVL) till NSM, Malmö

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser en (1) system/utrustning för extrakooperal stötvågslitotripsi (ESVL) för

behandling av sten i urinvägarna till urologikliniken på Nya sjukhuset i Malmö (NSM).

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O002361