Region Skånes upphandlingar Stöd kvalitetssäkring och prioritering statligt bredbandsstöd

Stöd kvalitetssäkring och prioritering statligt bredbandsstöd

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Stöd (GIS) vid kvalitetssäkring och prioritering i samband med det statliga bredbandsstödets utlysning 2024.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-01-11)

Förfarande

Konkurrenskraftigt upphandlingsförfarande

Publicerad

2024-01-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-RU000334