Region Skånes upphandlingar Steriliseringsprodukter och Sterilemballage

Steriliseringsprodukter och Sterilemballage

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser förbrukningsmaterial för Sterilisering såsom bl. a. emballage, autoklavtejp, fuktabsorbenter, indikatorer, rengöringsborstar samt övrigt förekommande förbrukningsmaterial på en sterilenhet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-02-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O001386