Region Skånes upphandlingar Stereotaktisk ram till Neurokirurgi i Lund, Region Skåne

Stereotaktisk ram till Neurokirurgi i Lund, Region Skåne

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser ett (1) stereotaktiskt system för användning vid ingrepp på neurokirurgiska operationsenheten samt i MR miljö på Skånes Universitetssjukvård i Lund. Den stereotaktiska ramen kommer att användas inom all typ av stereotaktisk kirurgi på så väl barn som vuxna patienter.

Upphandlingen inkluderar även option på ett (1) stereotaktiskt system samt maskinbunden förbrukning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-04-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O002471