Region Skånes upphandlingar Statusbesiktningar brand - Region Skåne

Statusbesiktningar brand - Region Skåne

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Upphandling av brandtekniska statusbesiktningar har till syfte att säkerställa Beställarens behov enligt givna förutsättningar i förfrågningsunderlaget.

Konsulten ska se över och rapportera brandteknisk status för byggnader på Region Skånes sjukhusområden Lund, Malmö och Kristianstad. I uppdraget ingår revidering, alternativt framtagande, av brandskyddsredogörelser, utrymningsplaner samt insatsplaner. Rapportering ska ske enligt Region Skånes mallar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-02-01)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-12-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-FA000094