Region Skånes upphandlingar Statusbedömningar sjukhusområden

Statusbedömningar sjukhusområden

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Leverantören ska se över och rapportera status gällande tekniska installationer och yttre skalskydd för byggnader på Region Skånes sjukhusområden. Rapportering ska ske enligt mall, så att filer kan läsas in automatiskt i Regionfastigheters fastighetsdatabas.

Beräknad tid för utförande 2021-01-02--2022-12-31, delleveranser av rapporter ska ske då uppdraget för ett objekt/en ort är slutfört.

Yta som uppdraget omfattar: Totalt ca 894912 m2.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-08-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-FA000031