Region Skånes upphandlingar Stationära och Portabla Oxygenkoncentratorer

Stationära och Portabla Oxygenkoncentratorer

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Stationära och Portabla Oxygenkoncentratorer

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-04-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O002509