Region Skånes upphandlingar Städsystem med spårbarhet

Städsystem med spårbarhet

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Till lokalvården i Region Skåne som bedrivs i egen regi omfattar upphandlingen förhyrning av spårbara städprodukter, tillhörande system och städutrustning, logistik och tvätt.

Anbudsgivaren ska säkerställa gällande hygien- och städstandard i vårdmiljö med kvalitativt och kostnadseffektivt städsystem med spårbarhet.

Uppdraget omfattar SUS Malmö samt Docklplatsen Malmö, samt option på utökade leveransadresser.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-02-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O001255