Region Skånes upphandlingar Städmaskiner, Golvvårdsutbildningar, Service samt hyra av vattenfilter

Städmaskiner, Golvvårdsutbildningar, Service samt hyra av vattenfilter

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser inköp av städmaskiner. Upphandlingen är uppdelad i sju anbudsområden. Anbudsområde för golvvårdsutbildning samt Anbudsområde för hyra av vattenfilter och Service och reparation för Region Skånes egen maskinpark ingår även i denna upphandling.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-06-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O001614