Region Skånes upphandlingar SPECT-CT utrustning till SUS

SPECT-CT utrustning till SUS

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Två (2) SPECT-CT utrustningar avsedda för Hjärtscintigrafiska- och Nuklearmedicinska- undersökningar (inkl.dynamiska tomografiska undersökningar) av barn och vuxna.

Utrustningen kan göra dynamiska insamlingar av SPECT-volymer, med så kort insamlingstid per ingående volymsbild att det är möjligt att studera snabba dynamiska förlopp, såsom vid renografi.

En viktig del av utrustningens användningsområde är forskning och utveckling, såväl kliniska studier som mer basal metod- och teknikutveckling.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2020-12-08)

Förfarande

Förhandlat

Publicerad

2020-11-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O002316