Region Skånes upphandlingar Specialiserad öppenvård ÖNH, ortopedi, gynekologi

Specialiserad öppenvård ÖNH, ortopedi, gynekologi

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser öppenvård inom specialistvård inom följande medicinska områden:

• ÖNH

• Gynekologi

• Ortopedi

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-02-28)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2022-01-28

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-POL000537-001