Region Skånes upphandlingar Specialiserad öppenvård ÖNH, ortopedi, gynekologi

Specialiserad öppenvård ÖNH, ortopedi, gynekologi

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser öppenvård inom specialistvård inom följande medicinska områden:

• ÖNH

• Gynekologi

• Ortopedi

Sista anbudsdag/ansökningsdag
Svarstiden utgått

(2022-07-08)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2022-06-10

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-POL000205-001