Region Skånes upphandlingar Solceller, P-hus Helsingborgs lasarett

Solceller, P-hus Helsingborgs lasarett

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Regionfastigheter avser att bygga en solcellsanläggning för att minska energianvändningen för våra fastigheter. P-huset på Helsingborgssjukhusområde är en lämplig plats för detta. Anläggningens storlek ska vara på minst 270kW

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-10-02)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-09-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

83121900-408422-28913