Region Skånes upphandlingar Solceller, P-hus Helsingborgs lasarett

Solceller, P-hus Helsingborgs lasarett

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Regionfastigheter avser att bygga en solcellsanläggning för att minska energianvändningen för våra fastigheter. P-huset på Helsingborgssjukhusområde är en lämplig plats för detta.

Anläggningens storlek ska vara på minst 270kW.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-08-21)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-07-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

83121900-408422-28874