Snittningsrobot

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Malmö

Upphandling avser Snittningsrobot med tillhörande förbrukningsmaterial.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-10-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-09-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O001859