Skyltar

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Upphandlingen omfattar skyltar som behövs inom Region Skånes och Folktandvården Skåne ABs verksamheter och omfattar skyltar för utom- och inomhusbruk, fasadskyltar samt varningsskyltar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-01-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-12-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-FA000093