Region Skånes upphandlingar Skyddsrockar för cytostatikabehandling

Skyddsrockar för cytostatikabehandling

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser upphandling av skyddsrockar som står emot cytostatika.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-10-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O000819