Region Skånes upphandlingar Skriftlig RFI (extern remiss) Regiongemensam upphandling av hyrpersonal inom sjukvården

Skriftlig RFI (extern remiss) Regiongemensam upphandling av hyrpersonal inom sjukvården

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Skriftlig RFI (extern remiss) , Regiongemensam upphandling av hyrpersonal inom sjukvården. Leverantörer har härmed möjlighet att lämna input på förfrågningsunderlaget. Upphandlande myndighet har därefter möjlighet att justera underlaget inför annonseringen.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-12-10)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-11-25

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

RFI-2021-O002540