Region Skånes upphandlingar Skånes Universitetssjukhus Lund, Takbyte Seminariet, byggnad 41.

Skånes Universitetssjukhus Lund, Takbyte Seminariet, byggnad 41.

Region Skåne, Regionfastigheter, MALMÖ

Renovering av tak på Seminariet (Byggnad 41) då det är problem med nedfallande takpannor. Bef. takpannor demonteras (för återanvändning på annan byggnad), ny underlagspapp, ny strö- och bärläkt samt nya takpannor (med utseende lika bef.) utförs. Även nya snörasskydd och ny takavvattning utförs.

I samband med renovering av taket skall även utvändig ommålning av bef. fönster och fönsterbleck utföras.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-11)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-02-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

81014100-403197-44683