Region Skånes upphandlingar Sjukvårdsutrustning vagnar, Region Skåne

Sjukvårdsutrustning vagnar, Region Skåne

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser ramavtal för successiva inköp av Sjukvårdsutrustning Vagnar till Region Skåne och NSM i Malmö.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-06-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O001639