Region Skånes upphandlingar Sjukvårdstextilier

Sjukvårdstextilier

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandling av textilier som används inom vården till både personal och patienter. Textilierna ingår i cirkulationstvätt i Region Skånes egna indusritvätteri.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-02-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-12-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O001309