Region Skånes upphandlingar Sjukvårdsmadrasser

Sjukvårdsmadrasser

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser köp alternativt hyra av sjukvårds madrasser för Region Skåne och Folktandvården.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-05-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O002618