Region Skånes upphandlingar Sjukhussängar och sängbord

Sjukhussängar och sängbord

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser att tillgodose Region Skånes behov av sjukhussängar och sjukhusbord (sängbord) inklusive tillbehör för allmän sjukvård och psykiatri inom sjukvården i Region Skåne.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-01)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-09-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O001416