Region Skånes upphandlingar Simuleringsutrustning och HLR-utrustning inklusive förbrukningsmaterial

Simuleringsutrustning och HLR-utrustning inklusive förbrukningsmaterial

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser inköp av patientsimulatorer och träningsdockor till HLR för Region Skåne

Upphandlingen är uppdelad i två (2) delområden: patientsimulatorer och träningsdockor till HLR. Anbud kan läggas på ett eller båda delområden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-09-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O000106