Region Skånes upphandlingar Sekvenseringsinstrument för storskalig sekvensering

Sekvenseringsinstrument för storskalig sekvensering

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandling avser sekvenseringsinstrument för storskalig sekvensering.Lot nr.: 1

Administrativa föreskrifter - Över tröskelvärde (1)

Se upphandlingsunderlag

Last tender date: 03/05/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=8563

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=8563&GoTo=TenderLot nr.: 2

Information till anbudsgivarens om hur Region Skåne hanterar personuppgifter vid upphandling (1)

Se upphandlingsunderlag

Last tender date: 03/05/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=8563

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=8563&GoTo=Tender

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-02-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O003124