Region Skånes upphandlingar SARS-CoV-2 antigentest - snabbtest

SARS-CoV-2 antigentest - snabbtest

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandling av antigentester för påvisning av Covid-19 för Region Skånes behov.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-12-10)

Förfarande

Öppet påskyndat förfarande

Publicerad

2020-11-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O002391