Region Skånes upphandlingar SARS-CoV-2 antigentest - snabbtest

SARS-CoV-2 antigentest - snabbtest

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser inköp av Antigentester för påvisning av Covid-19 enligt folkhälsomyndighetens rekommenderade prestanda för Region Skånes behov.

Antigentesterna ska levereras komplett för testning utan behov av andra förbrukningsartiklar och/eller moduler/avläsare/instrument eller dylikt.

Denna upphandling kommer att ligga till grund för ett ramavtal.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-01-06)

Förfarande

Öppet påskyndat förfarande

Publicerad

2020-12-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O002643